Neogobius melanostomus

Selkärankaiset (Vertebrata)

Tokot (Gobiidae)

Mustatäplätokko (Neogobius melanostomus)

Kuvaus

Selkärankaiset on pisimmälle kehittynyt pääjakso. Ryhmä koostuu luukaloista, linnuista, matelijoista, sammakkoeläimistä, nisäkkäistä, ympyräsuisista ja rustokaloista. Suomessa tavataan noin 375 lajia selkärankaisia, joista lintuja on 245, kaloja 60, nisäkkäitä 60 ja matelijoita sekä sammakkoeläimiä viisi lajia.

Ympyräsuiset ovat selkärankaisista alkeellisimpia. Niillä ei ole leukoja vaan imusuu, jolla jotkut lajit voivat kiinnittyä kalojen pinnalle ja käyttää niitä ravintonaan. Selkäranka ei ole muodostunut luusta, vaan rustosta.

Kalat, Pisces, ovat selkärankaisia kiduksilla hengittäviä vaihtolämpöisiä eläimiä. Niiden ruumiinlämpötila vaihtelee ympäröivän veden mukaan. Kaloilla on hyvä näkö- ja hajuaisti, sekä kylkiviiva-aisti, jolla ne aistivat veden liikkeitä. Useimpien kalojen iho on suomujen peitossa. Suomut ovat luulevyjä, jotka suurentuvat kalan kasvaessa. Kaloja on olemassa lähes 22 000 lajia, siis yli puolet selkärankaisista eläimistä. Kalat voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: leuattomiin ympyräsuisiin (Agnata, esimerkiksi nahkiaiset) ja leuallisiin rustokaloihin (Chondrichtyes, esim hait ja rauskut) sekä luukaloihin (Osteichthyes, “varsinaiset kalat”). Suomessa on tavattu noin 100 kalalajia, joista 60 on vakinaisia. Pieni lajimäärä selittyy pohjoisen sijainnin lisäksi Itämeren alhaisella suolapitoisuudella.

Kalalajien määrittämiseen käytetään monia menetelmiä. Lajinmäärityksessä voidaan esimerkiksi laskea kylkiviivan kohdalla sijaitsevat suomut, eväruotojen lukumäärä, hampaiden lukumäärä tai havainnoida eläimen muotoa. Sukellettaessa näitä tunnusmerkkejä ei kuitenkaan pysty hyödyntämään vaan kala tunnistetaan ulkomuodon (koon, muodon ja värin) perusteella. Seuraavissa lajikuvauksissa tullaan siksi keskittymään piirteisiin, jotka helpottavat määrittämistä veden alla (mm. pään muoto ja koko, evien muoto, sijainti, väritys ja lukumäärä).

Tokot ovat pienikokoisia pohjassa tai pohjan lähettyvillä eläviä merikaloja. Suomessa tavataan neljä tokkolajia: musta-, hieta-, lieju- ja seitsenruototokko. Tokkojen tunnusmerkkejä ovat tylppä kuono, kohollaan olevat silmät, kaksi selkäevää, sekä yhteenkasvaneet vatsaevät.

Mustaltamereltä ja Kaspianmereltä peräisin oleva vieraslaji. Mustatäplätokon toisen selkäevän takaosassa on musta täplä, mikä puuttuu muilta tokoilta. Mustatäplätokon pohjaväri on yleensä vaalea, mutta kyljissä ja selässä on tummempia täpliä tai laikkuja. Sen kasvuvauhti on kaksinkertainen esimerkiksi mustatokkoon verrattuna ja voi kasvaa jopa 25 cm kokoiseksi. Mustatäplätokkoa tavattiin Puolan rannikolla 1990-luvun alkupuolella, josta se on ehkä levittäytynyt Suomen rannikolle. Ensimmäinen virallinen havainto Suomesta on vuodelta 2005, mutta mahdollisesti Jurmon alueella tavattiin kuollut yksilö jo vuonna 2002. Laji on aggressiivinen kilpailija ja voi yleistyessään aiheuttaa alkuperäisten kalalajien vähenemisen ravinto- ja elintilakilpailun seurauksena. Keski-Euroopan joillakin joki- ja rannikkoalueilla se on yleistynyt valtalajiksi.

Kuvat ja videot

Lisätietoja