Melosira

Piilevät (Bacillariophyta)

Melosira lineata

Piileviä tavataan lähes kaikenlaisissa ympäristöissä missä vain esiintyy valoa ja kosteutta. Piilevien kuoret voivat säilyä sedimenteissä tunnistuskelpoisina jopa kymmeniä miljoonia vuosia. Piileviä käytetään laajalti vesiympäristöjen tilan seurannassa ja paleolimnologiassa, sillä niitä esiintyy paljon, kuoret säilyvät hyvin ja lyhyen elinkaarensa vuoksi ne reagoivat ympäristönmuutoksiin nopeasti.

Piilevät ovat yksisoluisia, siimattomia ja esiintyvät joko yksittäisinä soluina, yhdyskuntina tai rihmoina. Piilevillä on kestävä, lähinnä piistä koostuva kuori, jonka muoto ja kuviointi ovat tärkeitä lajin määrityksessä. Kuori koostuu kahdesta hieman erikokoisesta kuorenpuoliskosta (”rasia, jossa vakka ja kansi hieman sisäkkäin”). Näitä rasioita voi olla peräkkäin tai solut ovat esiintyä uksittäin (lajista riippuen).

Melosira lineata on rantavyöhykkeen piilevä. Ketjumainen yhdyskunta, solut ovat pitkulaiset eli selkeästi leveyttään pidemmät. Solun leveys on 13-22 µm ja pituus 26-50 µm. Kuori on päistään pyöristynyt ja sisäpuolelta hieman aaltomaisesti paksuuntunut, kuin “lääketabletteja peräkkäin”.

Kuvat ja videot

Lisätietoa