Eudesme virescens

Ruskolevät (Phaeophyceae)

Chordariaceae

Punoslevä (Eudesme virescens) – snortång

Kuvaus

Levät ovat alkeellisia itiökasveja. Levä on periaatteessa eliö, jonka solun sisältä tavataan klorofylli-a:ta, mutta joka ei ole sammal, sanikkainen eikä siemenkasvi. Leviin kuuluu monia erilaisia ryhmiä, kuten planktonlevät, rihmalevät ja valtamerien suurikokoiset ruskolevät. Osa hyvin alkeellisista eliöistä voidaan kuitenkin lukea kuuluvaksi sekä leviin että alkeellisiin eläimiin.

Levillä ei ole erillistä vartta ja lehtiä, kuten esimerkiksi siemenkasveilla. Levän yhteyttävästä osasta käytetään nimitystä sekovarsi. Sekovarsi voi koostua peräkkäisistä soluista muodostuvasta rihmasta (esim. ahdinpartalevä) tai se voi olla monikerroksinen (esim. rakkolevä). Juurimainen ritsoidi on tarpeen vain kasvualustaan kiinnittymistä varten. Levät yhteyttävät kaikilla sekovarren osilla. Yhteyttämisessä tarvittavien pigmenttien määrä ja laatu vaihtelee eri leväryhmien, lajien ja ympäröivien olosuhteiden mukaan. Yhteytyspigmentit antavat leville niiden värin: punalevät ovat usein punertavia, ruskolevät ruskean vihertäviä ja viherlevät vihreitä.

Harvalukuinen punoslevä muodostaa nystermäisiä, hyytelömäisiä rihmoja avoimilla ja aallokkoisilla rannoilla. Rihmat ovat verrattain paksuja (1 – 2 mm), mutta katkeavat helposti käsiteltäessä. Sekovarsi koostuu yhteenkietoutuneista rihmoista ja se on kimmoisan liman peittämä, “villalankamainen”. Punoslevä on yksivuotinen suvuttomasti lisääntyvä kesän laji.

Kuvat ja videot

Lisätietoja