Dictyosiphon foeniculaceus

Ruskolevät (Phaeophyceae)

Chordariaceae

Leveäpartalevä (Dictyosiphon foeniculaceus) – skäggtång

Kuvaus

Levät ovat alkeellisia itiökasveja. Levä on periaatteessa eliö, jonka solun sisältä tavataan klorofylli-a:ta, mutta joka ei ole sammal, sanikkainen eikä siemenkasvi. Leviin kuuluu monia erilaisia ryhmiä, kuten planktonlevät, rihmalevät ja valtamerien suurikokoiset ruskolevät. Osa hyvin alkeellisista eliöistä voidaan kuitenkin lukea kuuluvaksi sekä leviin että alkeellisiin eläimiin.

Levillä ei ole erillistä vartta ja lehtiä, kuten esimerkiksi siemenkasveilla. Levän yhteyttävästä osasta käytetään nimitystä sekovarsi. Sekovarsi voi koostua peräkkäisistä soluista muodostuvasta rihmasta (esim. ahdinpartalevä) tai se voi olla monikerroksinen (esim. rakkolevä). Juurimainen ritsoidi on tarpeen vain kasvualustaan kiinnittymistä varten. Levät yhteyttävät kaikilla sekovarren osilla. Yhteyttämisessä tarvittavien pigmenttien määrä ja laatu vaihtelee eri leväryhmien, lajien ja ympäröivien olosuhteiden mukaan. Yhteytyspigmentit antavat leville niiden värin: punalevät ovat usein punertavia, ruskolevät ruskean vihertäviä ja viherlevät vihreitä.

Leveäpartalevä on roteva ja paljon haarova ruskolevä, haarat voivat olla vastakkaisia tai ne voivat lähteä vuorottaisesti. Sekovarren pituus voi olla yli 30 cm. Sillä on selkä keskiranka. Laji esiintyy vesirajasta pääsääntöisesti muutaman metrin syvyyteen kesäkuusta syyskuuhun. Se voi muodostaa vyöhykkeen kalliorannoille, mutta usein se kasvaa tiheinä kasvustoina sekä epifyyttinä rakkolevällä. Nuoret yksilöt ovat kellanruskeita, mutta väri tummuu vanhoilla yksilöillä. Mikroskooppisina tuntomerkkeinä pienet pyöreähköt solut, jotka eivät ole järjestyneet selkeästi (vrt. takkulevä). Sekovartta peittävät pienet värittömät karvat. Rihmat eivät pääty karvaan. Pieni apikaalisolu.

Pääosin yksivuotinen levä. Makroskooppiset osat ovat sporofyyttejä. Gametofyytit ovat mikroskooppisia ja päästävät sukusolunsa veteen keväällä. Hedelmöittyneistä munasoluista syntyy makroskooppisia sporofyytteejä. Sporofyytti voi satunnaisesti talvehtia.

Kuvat ja videot

Lisätietoja