Amphibalanus improvisus

Niveljalkaiset (Arthropoda) – Leddjur, Arthropods

Siimajalkaiset (Cirripedia)

Merirokot (Balanidae)

Merirokko (Amphibalanus improvisus)

Merirokko (Amphibalanus improvisus) – havstulpan, acorn barnacle

Kuvaus

Äyriäiset ovat ulkoisilta ominaisuuksiltaan hyvin vaihteleva ryhmä. Äyriäisiä on noin 50 000 lajia mm. hummerit, taskuravut, ravut, katkaravut, siirat, vesikirput ja rokot. Osa lajeista on planktisia. Suomessa esiintyy noin 25 000 niveljalkaislajia, joista 300 kuuluu äyriäisiin.

Äyriäisiä peittää usein kova kuori, joka toimii niiden tukirankana. Eläimillä on kaksi paria tuntosarvia, joita voivat toimia sekä tuntoaistin apuna että joissakin tapauksissa liikkumiseen. Äyriäisillä on sisäinen hedelmöitys. Kaikki vedessä elävät äyriäiset hengittävät kiduksilla. Useimmilla ryhmillä on vapaasti uiva naupliustoukka. Vaikka ryhmän ravinnonhankkimistavat eroavat paljon toisistaan, enemmistö lajeista on kuitenkin kasvinsyöjiä. Siimajalkaiset (merirokot) ovat kasvualustassa kiinnipysyviä niveljalkaisia, jotka pyydystävät ravintonsa sulkamaisilla siimajaloillaan. Äyriäiset jaetaan yhdeksään luokkaan, joista seuraavassa käsitellään kolmea.

Merirokot ovat alustaan kiinnittyviä äyriäisiä. Niiden rakenne eroaa paljon muista äyriäisistä. Eläimet elävät kalkkikuoren suojassa ja pyydystävät sen suojasta ravintoa sulkamaisilla pyyntijaloillaan. Pää ja takaruumis ovat surkastuneet. Merirokot elävät yhdyskunnittain ja elävät joskus hyvin tiheästi toistensa päällä. Merirokot ovat kaksineuvoisia, yhdessä yksilössä on sekä naaras- että koiraspuoliset sukuelimet. Lähellä toisiaan elävät yksilöt hedelmöittävät toisensa pitkien (noin 1,5 cm) ulostyöntyvien penisten välityksellä. Merirokot voivat myös tarvittaessa hedelmöittää itsensä. Vapaana planktonin joukossa elävä toukka vaihtaa kuorta useaan otteeseen ja sen ulkomuoto muuttuu vähitellen ‘simpukkamaiseksi’. Toukka kiinnittyy lopulta kovalle alustalle merirokkokoloniaan. Se muuttaa vielä kerran ulkomuotoaan ja kasvattaa merirokoille tyypilliset kalkkikuoret suojakseen.

Eläimen suojana on valkoinen, kartiomainen kalkkikuori, joka koostuu kuudesta levystä. Halkaisija on enintään 15 mm, korkeus vähemmän. Elää Itämeressä Merenkurkun korkeudelle saakka kiinnittyneenä kallioon, kiviin ja veneiden pohjiin, joskus myös kasvillisuuden päällä. Ainoa Itämeressä tavattava merirokkolaji. Satamissa on tavattu satunnaisesti muita siimajalkaislajeja.

Kuvat ja videot

Lisätietoja