Acrosiphonia and Spongomorpha

Viherlevät (Chlorophyta)

Ulotrichaceae

Vihersuti (Acrosiphonia arcta) – grönborsting

Huopasuti (Spongomorpha aeruginosa)

Kuvaus

Levät ovat alkeellisia itiökasveja. Levä on periaatteessa eliö, jonka solun sisältä tavataan klorofylli-a:ta, mutta joka ei ole sammal, sanikkainen eikä siemenkasvi. Leviin kuuluu monia erilaisia ryhmiä, kuten planktonlevät, rihmalevät ja valtamerien suurikokoiset ruskolevät. Osa hyvin alkeellisista eliöistä voidaan kuitenkin lukea kuuluvaksi sekä leviin että alkeellisiin eläimiin.

Levillä ei ole erillistä vartta ja lehtiä, kuten esimerkiksi siemenkasveilla. Levän yhteyttävästä osasta käytetään nimitystä sekovarsi. Sekovarsi voi koostua peräkkäisistä soluista muodostuvasta rihmasta (esim. ahdinpartalevä) tai se voi olla monikerroksinen (esim. rakkolevä). Juurimainen ritsoidi on tarpeen vain kasvualustaan kiinnittymistä varten. Levät yhteyttävät kaikilla sekovarren osilla. Yhteyttämisessä tarvittavien pigmenttien määrä ja laatu vaihtelee eri leväryhmien, lajien ja ympäröivien olosuhteiden mukaan. Yhteytyspigmentit antavat leville niiden värin: punalevät ovat usein punertavia, ruskolevät ruskean vihertäviä ja viherlevät vihreitä.

Vihersuti on keväällä esiintyvä yksivuotinen viherlevä, joka muodostaa puolipallomaisia kasvustoja kivikko- ja kalliorannoilla. Vapaassa vedessä esiintyessään se on pallomainen. Yksivuotinen huopasuti esiintyy puolestaan kesällä. Se kasvaa usein toisten levien päällä. Molemmat levät muistuttavat viherahdinpartaa, mutta niiden haarautumistapa on erilainen. Vihersudin ja huopasudin haarat lähtevät hieman solujen yläosan alapuolelta kun taas viherahdinparran haarat lähtevät solun yläosasta (katso kuvat lajisivulla). Vihersudin soluissa on mikroskoopilla tarkasteltaessa näkyvissä kaksi tumaa, huopasudilla yksi.

Molemmat lajit lisääntyvät suvullisesti. Niiden silmin näkyvä gametofyyttivaihe on kaksikotinen. Yksilöt tuottavat sukusoluja ja hedelmöityksestä syntyvä suvuton mikroskooppinen sporofyyttivaihe toimii lepomuotona. Sporofyytti tuottaa itiöitä talven aikana, joista muodostuu taas seuraavan kesän näkyvät rihmastot.

Kuvat ja videot

Lisätietoja