Kirjallisuus

Innokkaimmat voivat tutustua myös maasto-opetus.fi -sivuston kirjallisuuslistaan.

Harrastaminen ja eliöiden luokittelu

Gosner, K. (toim.) (1978): A field guide to the Atlantic seashore from the Bay of Fundy to Cape Hatteras. Houghton Mifflin Company.

Hayward, P., Nelson-Smith, T. & Shields, C. (1996): Sea shore of Britain & Northern Europe. HarperCollins Publishers.

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. ja Uotila, P. (1998): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Yliopistopaino, Helsinki.

Nappu, N. (2016): Lajitietokantaohjelman käyttäjälähtöinen suunnittelu biologian opetukseen. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48935

Itämeri

Furman, E. (1996): Luontoretki Ahvenanmaalle. Kirjapaino Mynäprint Ky, Mynämäki. 95 s.

Hario, M., Rautavaara, A. & Selin, T. (1991): Veneilijän luonto-opas. Kirjayhtymä, Rauma. 160 s.

Svenska Sportdykarförbundet (1991): Marinbiologi-ledarutbildning.

Vuorinen, I. (1994): Itämeren ympäristön tila. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:23. Painosalama Oy.

Itämeren ympäristöongelmat

Furman, E. (1992): Saariston luonto. Otava, Keuruu. 140 s.

Furman, E. (1996): Luontoretki Ahvenanmaalle. Kirjapaino Mynäprint Ky, Mynämäki. 95 s.

Furman, E., Salemaa, H. & Välipakka, P. (1998): Itämeri: ympäristö ja ekologia.

Hario, M., Rautavaara, A. & Selin, T. (1991): Veneilijän luonto-opas. Kirjayhtymä, Rauma. 160 s.

Itämeren tila (1997). Käännös HELCOM:n alkuperäisjulkaisusta ”The State of the Baltic Sea Marine Environment”. Ympäristöministeriö. 34 s.

Suomen meriympäristön tila 2018 (2018): Samuli Korpinen ym. (toimituskunta). SYKE. 237 s.

Tyystjärvi-Muuronen, K. (toim.) (1985): Vesiopas- vedet ja vesiluonto. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki. 136 s.

Voipio, A. & Leinonen, M. (toim.) (1984): Itämeri. Kirjayhtymä, Rauma. 179 s.

Vuorinen, I. (1994): Itämeren ympäristön tila. Turun yliopiston Täydennyskoulutus-keskuksen julkaisuja A:23. Painosalama Oy. 134 s.

Zoologisk Revy-Djur och växter i Östersjön (1972): Svenska Faunistiska Sällskapet. Märstatryck AB 1973.

Itämeren ekologia

Furman, E. (1996): Luontoretki Ahvenanmaalle. Kirjapaino Mynäprint Ky, Mynämäki. 95 s.

Hario, M., Rautavaara, A. & Selin, T. (1991): Veneilijän luonto-opas. Kirjayhtymä, Rauma. 160 s.

Mäkinen, A., Ojala, A. & Huhtinen, S. (1994): Itiökasvisystematiikan kurssi: levät, sammalet, sanikkaiset. Turun yliopisto, Biologian laitos.

Svenska Sportdykarförbundet (1991): Marinbiologi-ledarutbildning.

Vuorinen, I (1994): Itämeren ympäristön tila. Turun yliopiston Täydennyskoulutus-keskuksen julkaisuja A:23. Painosalama Oy

Itämeren eläimet

Curry-Lindahl, K. (1985). Våra fiskar – Havs- och sötvattensfiskar i Norden och övriga Europa. Nordstedts.

Forsman, B. (1961): En smula marinzoologi. Fältbiologen 14(2): 5-8.

Forsman, B. (1969): Anteckningar om evertebrater i Östersjön. Fauna och Flora 64(4): 177-180.

Furman, E. (1992): Saariston luonto. Otava.

Halkka, A. Ym. (1994): Kotimaan Luonto-opas. WSOY.

Hario, M., Rautavaara, A. & Selin, T. (1991): Veneilijän luonto-opas. Kirjayhtymä, Rauma. 160 s.

Hartmann-Schröder, G. (1971): Annelida, Borstenwürmer, Polychaeta. Die Tierwelt Deutschlands 58. Jena.

Hayward, P., Nelson-Smith, T. & Shields, C. (1996): Sea Shore of Britain & Northern Europe. Collins pocket guides. HarperCollins Publishers, Lontoo. 352 s.

Hickman, C. P. & Roberts, L. S. (1995): Animal diversity. WCB/McGraw-Hill.

Hubendick, B. (1949): Våra snäckor. Snäckor i sött och bräckt vatten. Bonniers, Stockholm.

Hutri, K. & Mattila, T. (1989): Kotilo- ja simpukkaharrastajan opas. Tammi.

Kokko, U. (1997): Kalakirja, suomalaisia kaloja ja akvaariokaloja lisänä matelijat ja sammakkoeläimet. Weilin & Göös.

Koli, L. (1996): Otavan kalakirja. Otava.

Koli, L. (1994): Suomen kalaopas. WSOY.

Koli, L. (1990): Suomen kalat. WSOY.

Koli, L. (1983): Retkeilijän kalaopas – kalat, sammakkoeläimet ja matelijat. P A Nordstedts & Söners förlag.

Kramp, P.L. (1935): Polypdyr i Danmark. Fauna 41. Ferskvandspolyper og gopler. G.C.E. Gads Forlag, Köpenhamn. 208 s.

Lehtonen, H. & Nyberg K. (2016): Suomessa tavattujen kalojen lajinmääritysopas. Opetusmoniste, Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, Akvaattiset tieteet / kala- ja kalastusbiologia.

Levinton, J. S. (1995): Marine biology, function, biodiversity, ecology. Oxford University Press.

Luther, A. & Karling, T. (1960-1963): Die Turbellarien Ostfennoskandiens. I-V. Fauna Fennica 7, 11, 12, 16 & 17.

Mandahl-Barth, G. (1970): Vad jag finner i sjö och å. Almqvist och Wiksell, Stockholm. 4. painos.

Numers von, M. & Wikgren, M. (1990): Djurmorfologi, -anatomi och systematik. Kurssimoniste Åbo Akademi.

Remane, A. & Schlieper, C. (1958): Die Biologie des Brackwassers. Die Binnengewässer 22, Stuttgart.

Sandhall, Å. (1991): Småkryp. Bonniers.

Sars, G.O.(1918): An account of the Crustacea of Norway VI. Copepoda cyclopoida. 225 s. Bergen.

Stresemann, E. (1967): Exkursionsfauna von Deutshland. Wirbellose I. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin.

Suomen eläimet 5 (1986): Weilin+Göös. 4. painos. 343 s.

Suomen luonto-Selkärangattomat eläimet (1998): Weilin+Göös. 294 s.

Särkkä, J. (1976): Suomen makroskooppiset vesiselkärangattomat (paitsi punkit ja hyönteiset). 2. painos. Jyväskylän yliopiston biologian laitos.

Terofal, F. (1981): Fiskar, de vanligaste söt- och saltvattenfiskarna illustrerade i färg. ICA bokförlag.

Teräs, I. (toim.) (1995): Eläinten tuntemus. 4. painos. Helsingin yliopisto, ekologian ja systematiikan laitos.

Teräs, I. & Utrio, P. (1988): Selkärangattomien rakenne. Kurssiopas. 4. painos. Helsingin yliopisto, eläintieteen laitos.

Tyystjärvi-Muuronen, K. (toim.) (1985): Vesiopas- vedet ja vesiluonto. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki. 136 s.

Wahrberg, R. (1930): Sveriges marina och lacustra isopoder. Göteborgs Vetenskapliga Samhället. Handl. 5, Ser. B, 1(9): 1-76.

Zoologisk Revy-Djur och växter i Östersjön 1(4) (1972): Svenska Faunistiska Sällskapet. Märstatryck AB 1973.

Itämeren levät ja vesikasvit

Campbell, A.C. (1984): The Country life guide to the seashore and shallow seas of Britain and Europe. Coutry Life Books, The Hamlyn Publishing Group Limited, Feltham, Middlesex, Englanti.

Gosner, K. (toim.) (1978): A field guide to the Atlantic seashore from the Bay of Fundy to Cape Hatteras. Houghton Mifflin Company, New York..

Hayward, P., Nelson-Smith, T. & Shields, C. (1996): Sea shore of Britain & northern Europe. HarperCollins Publishers, New York.

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. ja Uotila, P. (1998): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Yliopistopaino, Helsinki.

Moen, J. (toim.) (1993): Pohjolan kukat – Luonnonkasvit värikuvina. Otava.

Mäkinen, A., Ojala, A. & Huhtinen, S. (1993): Itiökasvisystematiikan kurssi: Levät, sammalet, sanikkaiset. Turun yliopisto, Biologian laitos. Kurssimoniste.

Opas, H. (toim.) (1996): Suomen luonto-Kasvit osat 1-3.  WSOY.

Rueness, J. (1998): Alger i farger – En felthåndbok om kystens makroalger. Almater Forlag, Oslo.


Verkkomateriaali on päivitetty versio Kirsi Kostamo (toim.), Anne Hemmi, Niko Nappu, Heli Toppinen & Mats Westerbom (2004) materiaalista. Sisältöä päivitetään kevään 2018 aikana. Sisävesien osuus pyritään toteuttamaan kesän 2018 aikana. Mikäli huomaat sisällössä korjattavaa tai haluat vaikka omia kuviasi lajisivuille ota yhteyttä niko AT suurisininen PISTE fi. Sivuston verkkoversion valmistumista ovat tukeneet Helsingin yliopiston tutkimusasemat.

Comments are closed.