Curriculum vitae

09.03.2021

Nimi: Niko Nappu

Osoite: Purjetie 7 40900 Säynätsalo

Syntymäaika ja –paikka: 29.03.1972 Helsinki

Siviilisääty: Naimisissa

Email: niko piste nappu AT helsinki.fi / niko.nappu mau gmail.com

Puhelin: +358-(0)40-1686684

www: biology.inthefield.fi suurisininen.fi, i3e-lab, LinkedIn, Twitter (oma) Twitter (Kentällä)

Tutkinnot

 • Joensuun yliopisto, filosofian maisteri 2000
  • Pääaine: biologia
  • Sivuaineet: arktinen biologia sekä ekotoksikologia ja hydrobiologia
  • Pro gradu tutkielman aihe: ”The small scale patchiness of a northern Baltic Sea Fucus vesiculosus (L.) population”
 • Ylioppilas, Kauniaisten lukio 1991.

Muu koulutus yliopistossa

 • Jatko-opintoja Helsingin Yliopiston Ekologian ja systematiikan laitoksella / Biotieteteiden tiedekunnassa, hydrobiologian osastolla 2000-2005 WANS:n apurahalla. Tutkin rakkolevävyöhykkeen dynamiikkaa Itämerellä.

Muu koulutus

 • Tutkimussukeltajan tutkinto (ammattisukeltajan tutkinnon osatutkinto), Länsi-Uudenmaan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (nyk. Innofocus) 1996.

Uusimmat projektit ja työtehtävät

 • Evon Tiedekansallispuisto“. Aloitteen tekeminen (Kentällä-ryhmä) Ympäristöministeriölle keväällä 2020. Aloite eteni Ympäristö- ja ilmastoministerin toimesta valmisteluun syskyllä 2020.
 • Uskomaton luonto -kirja (Forsberg, Nappu, Forsberg) 2020.
 • Kentällä – In the field -sosiaalisen median palvelu. Palvelu aloitti joulukuussa 2019 ja vuoden aikana se on saavuttanut 10 000 seuraajaa. Kentällä kertoo kenttätutkijoiden työstä ja nostaa mielenkiintoisia aiheita ja tutkimuksia esille.
 • Tutkimussukelluksen kehittämishanke. Rahoitus myönnetty 2021 – 2023. Hanke alkaa tammikuussa 2021. Olen hankkeen ohjausryhmän jäsen.
 • Kurssin suunnittelu ja opetus: “Technology in ecological research and environmental monitoring”, 5 op, Helsingin yliopisto 2020.

Työkokemus

 • Tämänhetkinen työtehtävä
  • Tämänhetkinen työtehtävä  (alkaen 01.01.2019) HiLIFE infrastruktuuri-platformin suunnittelija (Helsingin yliopisto). Koordinoin yliopiston HiLIFE-kenttäasemia
 • Viimeisimpiä työtehtäviä
  • HILIFE infrastruktuuri-platformin koordinaattori (Helsingin yliopisto). Helsingin yliopiston HiLIFE-kenttäasemien koordinointi maaliskuu 2017 -2018.
  • Opettajana Saariston ekologia-kurssilla 2018 (Helsingin yliopisto).
  • Opettajana Saariston ekologia-kurssilla 2017 (Helsingin yliopisto).
  • Projektitutkija (JYU / TKTL / Co-Create Keski-Suomi), digitaalisia palveluinnnovaatioita ja arvon yhteisluomista.
  • Biosukelluskurssi 2016 (Jyväskylän yliopisto).
  • Opettajana Saariston ekologia-kurssilla 2016 (Helsingin yliopisto).
  • Opettajana Saariston ekologia-kurssilla 2016 (Helsingin avoin yliopisto).
  • Lukio-opettajien täydennyskoulutus (JYU) aiheena verkkoaineistot ja paikkatietoasiat reaaliaineiden opettajille (helmikuu 2016).
 • Jyväskylän yliopisto, 2012-2014
  • Olen toiminut opettajana kursseilla: Biosukelluskurssi 2010 (kurssikoodi ??) sekä BIOA125 2014 Maastolajintuntemus.
 • Monivesi Oy, perustajaosakas / projektipäällikkö, 2009-2012
  • Olin osakkaana tässä asiantuntijayhtiössä. Useita projektiluonteisia työtehtäviä mm. meribiologian ja sukelluskoulutuksen parissa; tehtäviin on kuulunut asiakashankintaa, myyntiä (varusteet, palvelut), logistiikan suunnittelua, näytteenottoa (sukeltamalla, pohjanoutimilla), tutkimusta, raportointia, koulutusta.
 • UWC Underwater Consulting, 2007-2010
  • Olen ollut päätoiminen yrittäjä oman toiminimen kautta. Olen tehnyt lähinnä sukelluskoulutusta, sekä varustemyyntiä. Mukaan mahtuu myös alihankintana tehtyjä biologian alan töitä. Yritys- ja yhteisöasiakkaitani ovat olleet mm.: SYKE, Alleco Oy, Ramboll Oy, Sea & Env. T:mi, Helsingin Yliopisto, Suunto Oy, Innofocus, Tvärminnen eläintieteellinen asema. Toiminta on keskeytetty toistaiseksi.
 • Alleco Oy, 1999-2009
  • Olen ollut sekä apukouluttajana, että pääkouluttajana jokaisella Innofocuksen tutkimussukelluskoulutuksen kurssilla vuosien 1999-2008 aikana. Olen opettanut mm. seuraavilla moduuleilla: sukelluksen peruskurssi, sukelluksen jatkokurssit, sukellustekniikat, tutkimustekniikat, jääsukellus, nitrox sukeltaminen, tekniikkasukeltaminen, valtamerisukellus. Olen tehnyt lukuisia eri kertoja vedenalaisia kasvillisuuskartoituksia sekä sedimenttinäyttenottoja Alleco Oy:lle, verokortilla 1999-2007, sekä alihankintana oman toiminimen kautta sekä osakeyhtiön kautta.
 • Helsingin Yliopisto, jaksoittain, 2000-2014
  • Olen ollut opettajana saariston ekologia kurssilla (2010-2014), litoraaliekologian kurssilla, biosukelluskurssilla sekä muutamalla pienemmällä kurssilla. Olen toiminut vastuuopettajana kahdella biosukelluskurssilla Tvärminnen asemalla. Vuonna 2004 olin vetämässä Huippuvuorten retkeily kenttäkurssia.
 • Kontiki Oy, 2002-2007
  • Olen toiminut tässä matkatoimistossa oppaana useilla matkoilla.
 • Museovirasto / Meriarkeologian yksikkö, 2002
  • Palkattuna tutkimussukeltajana sekä kenttämestarina.

Opiskelu ulkomailla

 • Vaihto-opiskelijana Huippuvuorilla (UNIS) Nordplus stipendillä koko vuoden 1997.

Muut opinnot ja kurssit

 • Projektinhallinnan perusteet (HY henkilöstökoulutus 2018)
 • Toimiva koulu, vuorovaikutuskoulutus, 2015
 • Capsil Oy, lääke-esittelijän täsmäkoulutus maalis-huhtikuu 2010.
 • SSLY ry, ADALS provider kurssi (Advanced Diving Accident Life Support), Upinniemi 2009.
 • Innofocus, ammatillisen näytönarvioinnin koulutus, 2009.
 • Ursuk Oy, Apeks ja Aqualung sukellusvälineiden huoltopätevyys, 2009.
 • DAN (Divers Alert Network) ensiapukouluttajakursseja, Helsinki 2008.
 • Helsingin kauppakorkeakoulun järjestämä starttirahakurssi, 2007.
 • IANTD Cavern Diver kouluttajakurssi (luolasukellusta, perustason kouluttaja), Florida 2007.
 • IANTD Trimix Diver kouluttajakurssi (korkein seoskaasusukelluskouluttajapätevyys), 2005.
 • IANTD Technical Cave Diver kurssi, Norja 2004.
 • Sukeltajaliiton kouluttajapäivityskurssi (CMAS ja NAUI kouluttaja), 2004
 • Innofocus, viistokaikuluotainkurssi, 2004
 • IANTD Advanced EANx kouluttajakurssi, Espoo 2003.
 • AESD luokitus (Advanced European Scientific Diver), 2003.
 • Sukeltajaliitto, erityisryhmien sukelluskouluttajakurssi, 2000.
 • Sukeltajaliitto, CMAS M2 sukelluskouluttajakurssi, 2000.
 • Innofocus, CMAS M1 apukouluttajakurssi.

Kielitaito

 • Suomi: äidinkieli
 • Ruotsi: ns. virkamiesruotsi suoritettu.
 • Englanti: kiitettävä suullinen ja kirjallinen taito.
 • Ranska: alkeet
 • Norja: alkeet

ICT-TAIDOT

Luottamustoimet

 • Suomen sukellus ja ylipainelääketieteellinen yhdistys, hallituksen varajäsen 2009, 2010, 2011 alkaen toimihenkilönä (vastuualueena yhdistyksen www-sivut, sekä sähköposti).
 • Suomen tutkimussukelluksen ohjausyhdistys ry:n (STOY) perustajajäsen (2007) sekä hallituksen jäsen 2007-2011 sekä 2019-2020. Tällä hetkellä vastaan www-sivuista.
 • Biosukeltajat ry:n hallituksen jäsen 2004-2005.
 • Biosukeltajat ry:n koulutusvastaava 2001-2005.
 • Suomen urheilusukeltajain liitto ry:n tiedevaliokunnan jäsen 1998-2003.
 • Joensuun laitesukeltajat ry:n hallituksessa 2000 ja 2001.
 • Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen 1996, vastuualueena ympäristöasiat.

Julkaisut

 • Komonen, A., Nyman, T., Tahvanainen, T., Hirvonen, H., Eeva, T., Huttunen, S., Hänninen, J., Koivula, M., Koskela, E., Markkola, A., Muurinen, L., Mäkinen, K., Nappu, N., Nordström, M.C, von Numers, M., Sundell, J. ja Sääksjärvi, I.E. 2017. Biologian kenttäopetus yliopistoissa: yhteistyöllä uuteen nousuun. Yliopistopedagogiikka 24 (2), 52-54.
 • Ruuskanen, A. T., Kraufvelin, P., Alvik, R., Díaz, E. R., Honkonen, J., Kanerva, J., Karell, K., Kekäläinen, P. Lappalainen, J., Mikkola, R. Mustasaari, T., Nappu, N., Nieminen, A., Roininen, J. & Svahnbäck, K. (2015). Benthic conditions around a historic shipwreck: Vrouw Maria (1771) in the northern Baltic proper. Continental Shelf Research.
 • Leino, M., Ruuskanen, A. T., Flinkman, J., Kaasinen, J., Klemelä, U. E., Hietala, R. and Nappu, N. (2011), The Natural Environment of the Shipwreck Vrouw Maria (1771) in the Northern Baltic Sea: an assessment of her state of preservation. International Journal of Nautical Archaeology, 40: 133–150. doi: 10.1111/j.1095-9270.2010.00273.x
 • Kraufvelin, P., A.T. Ruuskanen, N. Nappu & M. Kiirikki, 2007. Winter colonisation and succession of filamentous algae and possible relationships to Fucus vesiculosus settlement in early summer. Estuar. Coast. Shelf Sci. 72: 665-674.
 • Ruuskanen, A. & Nappu. N. 2005. Morphological differences of Fucus gardneri between two shores of equal cartographic exposure values but different levels of wave action. Ann. Bot. Fennici 42: 27-33.

viimeaikaisia Esitelmiä ja konferensseja

 • ESEB2019 (European Society for Evolutionary Biology), Turku, standi ja osallistuminen
 • ECCB2018 (European Congress of Conservation Biology), Jyväskylä, standi ja osallistuminen
 • KOHTIO 2019, Hämeenlinna – ”The fascinating underwater life”, forum talk 45 min.
 • ITK 2018 (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa), Hämeenlinna – ”Project ROV”, forum presentation 30 min, https://blogs.helsinki.fi/research-stations/tag/teaching/
 • ITK 2016 (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa), Hämeenlinna – ”Työkaluja mobiilin ilmiöoppimiseen”, forum presentation 30 min, https://www.suurisininen.fi/waving-portfolio/tutkiva-mobiilioppiminen/
 • Postereita EMBS (European Marine Biology Symposium) 2000, 2001, 2004