Facebook-sivun nimi muuttuu

Facebook-sivun nimi tulee muutumaan lähiaikoina muotoon Suuri sininen tai Suurisininen. Nimenmuutoksen myötä Facebook-sivu tulee kuvastamaan paremmin suurisininen.fi -sivuston tarkoitusta ja brändiä.Vesiluontokurssi on vain yksi osa suurisininen.fi -sivustoa, joten on luontevaa muuttaa tämän sivun nimi vastaamaan internet-sivuston nimeä. Suunnitelmissa on myös tuottaa tulevaisuudessa myös muuta, kuin luontomateriaalia.