Positiivinen digitaalinen oppimiskokemus

Parhaimmat kokemukseni oppimisesta digitaalisessa ympäristössä olen saanut omassa opetuksessani – opettaessahan sitä monesti oppii itse parhaiten. Viime vuosina mielenkiintoni on kohdistunut suurelta osin tietotekniikan integroimiseen biologian opetukseen. Olemme parin viime vuoden aikana keränneet biologian opiskelijoiden kanssa saariston lajistoa tietokannoiksi eri työkaluja käyttäen. Tämä on ollut pilotointia, jossa olen hyödyntänyt omaa ohjelmaani ”Eliö” (http://users.jyu.fi/~nipenapp/elio/) sekä toisaalta avoimen lähdekoodin sovelluksia. Tarkoituksena on ollut rakentaa pedagogisia käytänteitä, kokeilla käytännössä eri lähestymistapojen mahdollisuuksia sekä motivoida kurssilaisia. Pääasiassa kokeilut ovat tuottaneet positiivista feedbackiä ja onnistumisen tunteita (ainakin itselleni), joten matka jatkuu kohti vielä tuntemattomia vesiä samojen, mutta varmasti myös uusien ideoiden siivittämänä.

Lajitietokantaohjelma Eliön pääikkuna

Lajitietokantaohjelma ”Eliö”