Ollako konsepti – vai eikö olla?

Kurssilla tulee kehitellä oma oppimisratkaisukonsepti, helppoa eikö. Alustavana ideana minulla on kehittää pedagogisia käytänteitä mobiiliin tiedonkeruuseen, ja sen hyödyntämiseen tutkivan oppimisen osana. Toisena vaihtoehtona on miettiä miten Samsungin MagicIWB-luokanhallintajärjestelmä voidaan ottaa osaksi opettajan arkea. Kolmantena alustavana vaihtoehtona on miettiä edellä mainittujen elementtien käyttämistä yhdessä ja samanaikaisesti.

Positiivinen digitaalinen oppimiskokemus

Parhaimmat kokemukseni oppimisesta digitaalisessa ympäristössä olen saanut omassa opetuksessani – opettaessahan sitä monesti oppii itse parhaiten. Viime vuosina mielenkiintoni on kohdistunut suurelta osin tietotekniikan integroimiseen biologian opetukseen. Olemme parin viime vuoden aikana keränneet biologian opiskelijoiden kanssa saariston lajistoa tietokannoiksi eri työkaluja käyttäen. Tämä on ollut pilotointia, jossa olen hyödyntänyt omaa …