Opettaja Heikki keräyttää kasveja mobiilisti

Kurssiviikolla kahdeksan opimme oppimisratkaisuiden käytettävyydestä ja käyttöönoton tuesta. Tehtävänä oli laatia oman konseptin peruskäyttäjälle profiili. Oppimisratkaisuni peruskäyttäjä on opettaja. Hän voi olla periaatteessa millä koulutasolla tahansa töissä, mutta alla esittäytyy yläkoulun biologian aineenopettaja Heikki (kuva tulee myöhemmin). Nimi: Heikki Kuokka Ikä: 32 Koulutus: FM biologia 2010 Ammatti: Yläkoulun ja lukion …

Konseptin hahmottelua

Hahmottelin käsitekartan avulla konseptini suhdetta Hakkaraisen ym. (1999) esittämän tutkivan oppimisen malliin. Erilaisia tietoteknisiä ratkaisuita käytettäväksi tutkivan opettamisen eri vaiheissa on tietysti melkoinen määrä. Konseptini tulee pureutumaan ratkaisuihin, jotka mahdollistavat mobiilin tiedonkeruun ja kerätyn datan visualisoinnin. Tutkin myös ratkaisuita, jotka helpottavat ryhmätyöskentelyä ja kommunikointia tutkivan opettamisen / tutkivan oppimisen prosessissa.

Asiantuntijana oppimisratkaisuille

Viikon seitsemän teemana TIES562-kurssilla oli tehdä asiantuntija-arvioita Systech-hankkeen arviointimallin mukaisesti. Suomalaisista oppimisratkaisuista minulle oli profiilini sopien annettu arvioitavaksi Eliademy.com, ja ulkomaisista ratkaisuista kohdalleni valikoitui Samsung School luokanhallintajärjestelmä. Kokonaisuutena asiantuntija-arvioinnin viitekehys tuntui järkevältä ja toimivalta. Se auttoi pohtimaan oppimisratkaisuita todella monipuolisesti. Voi olla, että yhden ihmisen asiantuntemus ei riitä kaikkien vaadittujen …

Konsepti muotoutuu

Konseptini on saamassa muodon. Kehittelen erilaisia ratkaisuita ja malleja mobiiliin tiedonkeruuseen ja kerätyn tiedon tarkasteluun. Tiedonkeruu mobiililaitteilla voi olla osa jokapäiväistä normaalia opetusta tai sitä voi hyödyntää osana tutkivan opetuksen mallin mukaista opetusta. Oppimisratkaisuni ytimessä on Open Data Kit-työkalujen (https://opendatakit.org/) hyödyntäminen, joihin olen tutustunut ja hieman käyttänytkin opetuksessa. Kehitän tämän …

Ollako konsepti – vai eikö olla?

Kurssilla tulee kehitellä oma oppimisratkaisukonsepti, helppoa eikö. Alustavana ideana minulla on kehittää pedagogisia käytänteitä mobiiliin tiedonkeruuseen, ja sen hyödyntämiseen tutkivan oppimisen osana. Toisena vaihtoehtona on miettiä miten Samsungin MagicIWB-luokanhallintajärjestelmä voidaan ottaa osaksi opettajan arkea. Kolmantena alustavana vaihtoehtona on miettiä edellä mainittujen elementtien käyttämistä yhdessä ja samanaikaisesti.

Positiivinen digitaalinen oppimiskokemus

Parhaimmat kokemukseni oppimisesta digitaalisessa ympäristössä olen saanut omassa opetuksessani – opettaessahan sitä monesti oppii itse parhaiten. Viime vuosina mielenkiintoni on kohdistunut suurelta osin tietotekniikan integroimiseen biologian opetukseen. Olemme parin viime vuoden aikana keränneet biologian opiskelijoiden kanssa saariston lajistoa tietokannoiksi eri työkaluja käyttäen. Tämä on ollut pilotointia, jossa olen hyödyntänyt omaa …