Tutkivan mobiilioppimisen työkaluja

Tässä oppimisratkaisukonseptin kehitysprosessissa on tarkoitus etsiä sopivia tietoteknisiä ratkaisuita käytettäviksi tutkivan oppimisen syklin eri vaiheiden aikana. Esitetyt ratkaisut ja työkalut eivät tietenkään ole ainoita oikeita, eivätkä välttämättä edes parhaita mahdollisia. Tämä postaus elää ja muuttuu konseptin kehittyessä, joten alla oleva lista työkaluista tulee päivittymään työn kuluessa. Osaa esitetyistä ratkaisuista sekä …

Teknologian käyttöönoton ongelmista

Alla pohdin hieman teknisten ratkaisuiden käyttöönottoa ja sen tukemista omien kokemusteni sekä kehittämäni konseptin käyttäjän näkökulmasta. Viime viikolla kokeilin avoimen lähdekoodin ruutukaappausvideoiden tekemiseen tarkoitettua OBS -ohjelmaa (Open Broadcaster Software). Tiesin mitä ohjelmalla haluaisin tehdä, mutta asetukset oli saatava kuntoon, mutta kuten niin usein poikkesi ohjelman käyttöliittymä ja asetusten terminologia siitä, …

Lyhyt kehitys- ja arviointisuunnitelma

Olen testannut konseptini ODK-työkaluja eri käyttäjäryhmien kanssa; yliopisto-opiskelijoiden kanssa biologian opetuksessa, sekä luokanopettajaopiskelijoiden kanssa. Ensimmäinen ryhmä koostui pääasiassa alkuvaiheen biologian ja maantieteen opiskelijoista, joista useimmista oli tulossa myös opettajia. Tämän ryhmän kanssa tein ainoastaan havaintoja miten datan keräys toimii käytännössä ja miten käytetyt työkalut motivoivat opiskelussa. Toisen ryhmän luokanopettajaopiskelijat käyttivät …

Arkkitehtuurin opiskelijat tekevät tutkimusta

Alla on kuvattu oppimisratkaisun käyttöä yliopistomaailmassa. Keksityn profiilin omaava arkkitehtuurin opettaja kerää dataa oppilaidensa kanssa. Nimi: Mika Mäkynen Ikä: 45 Koulutus: Tekniikan tohtori Ammatti: Yliopistonlehtori, opettaa arkkitehtuuria Aalto-yliopistossa. Asuu: Omakotitalossa Vantaalla Perhe: Avomies, adoptioprosessi kesken. Harrastukset: Purjehdus, tennis Mika hyödyntää laajasti Open Data Kit-työkaluja opetuksessaan sekä tutkimuksessaan. Hänen opiskelijansa mm. …

Luokanopettajan kootut projektit

Konseptin kehitystä varten luotu kuvitteellinen, mutta realistinen, persoona Laura hyödyntää opetuksessaan ilmiöpohjaista opetusta. Nimi: Laura Helin Ikä: 28 Koulutus: Kasvatustieteiden kandidaatti Ammatti: Luokanopettaja alakoulussa, Keski-Suomi Asuu: Vuokralla Lievestuoreen keskustassa Perhe: Avomies, kaksi kissaa. Harrastukset: Valokuvaus, Espanjan kulttuuri, kuvankäsittely Laura toimii toista lukukautta luokanopettajana nelosluokkalaisille. Hän soveltaa opetuksessaan ilmiölähtöisyyttä ja teettää …

Opettaja Heikki keräyttää kasveja mobiilisti

Kurssiviikolla kahdeksan opimme oppimisratkaisuiden käytettävyydestä ja käyttöönoton tuesta. Tehtävänä oli laatia oman konseptin peruskäyttäjälle profiili. Oppimisratkaisuni peruskäyttäjä on opettaja. Hän voi olla periaatteessa millä koulutasolla tahansa töissä, mutta alla esittäytyy yläkoulun biologian aineenopettaja Heikki (kuva tulee myöhemmin). Nimi: Heikki Kuokka Ikä: 32 Koulutus: FM biologia 2010 Ammatti: Yläkoulun ja lukion …

Konseptin hahmottelua

Hahmottelin käsitekartan avulla konseptini suhdetta Hakkaraisen ym. (1999) esittämän tutkivan oppimisen malliin. Erilaisia tietoteknisiä ratkaisuita käytettäväksi tutkivan opettamisen eri vaiheissa on tietysti melkoinen määrä. Konseptini tulee pureutumaan ratkaisuihin, jotka mahdollistavat mobiilin tiedonkeruun ja kerätyn datan visualisoinnin. Tutkin myös ratkaisuita, jotka helpottavat ryhmätyöskentelyä ja kommunikointia tutkivan opettamisen / tutkivan oppimisen prosessissa.

Asiantuntijana oppimisratkaisuille

Viikon seitsemän teemana TIES562-kurssilla oli tehdä asiantuntija-arvioita Systech-hankkeen arviointimallin mukaisesti. Suomalaisista oppimisratkaisuista minulle oli profiilini sopien annettu arvioitavaksi Eliademy.com, ja ulkomaisista ratkaisuista kohdalleni valikoitui Samsung School luokanhallintajärjestelmä. Kokonaisuutena asiantuntija-arvioinnin viitekehys tuntui järkevältä ja toimivalta. Se auttoi pohtimaan oppimisratkaisuita todella monipuolisesti. Voi olla, että yhden ihmisen asiantuntemus ei riitä kaikkien vaadittujen …

Konsepti muotoutuu

Konseptini on saamassa muodon. Kehittelen erilaisia ratkaisuita ja malleja mobiiliin tiedonkeruuseen ja kerätyn tiedon tarkasteluun. Tiedonkeruu mobiililaitteilla voi olla osa jokapäiväistä normaalia opetusta tai sitä voi hyödyntää osana tutkivan opetuksen mallin mukaista opetusta. Oppimisratkaisuni ytimessä on Open Data Kit-työkalujen (https://opendatakit.org/) hyödyntäminen, joihin olen tutustunut ja hieman käyttänytkin opetuksessa. Kehitän tämän …